POMORSKIE LOKALNE GRUPY RYBACKIE

Ogromną rolę w zrównoważonym rozwoju sektora rybackiego pełnią Lokalne Grupy Rybackie. To za ich pośrednictwem realizowana jest Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich”. LGR to stowarzyszenia skupiające: lokalne samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców związanych z rybactwem. Każda LGR opracowała dla swojego obszaru Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. To kluczowy dokument pokazujący diagnozę obszaru oraz preferowane i uzgodnione w drodze konsultacji społecznych kierunki jego rozwoju. Strategia określa również najbardziej oczekiwane i pożądane przez lokalną społeczność projekty oraz kwotę środków niezbędną do osiągnięcia celów zawartych w strategii.

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje obecnie 7 Lokalnych Grup Rybackich.

MAPA - Lokalne Grupy Działania EFMR

powiększenie mapy – zobacz 


obszar działania: 6 gmin (Miasto Ustka, Ustka, Słupsk, Smołdzino, Kępice, Kobylnica)

powierzchnia:  1286 km²

ludność:  64 545 mieszkańców

środki na realizację lokalnej strategii rozwoju:  5 424 000 euro, w tym: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” – 3 204 000 euro , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 220 000 euro

dane kontaktowe:

Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej

Przewłoka ul. Ustecka 8
kod pocztowy: 76-270 Ustka
tel/fax:  59 307 07 57, 516 559 181
e-mail: biuro@sgr.org.pl

strona www :  sgr.org.pl

link do naborów: zobacz


obszar działania:  6 gmin (Łeba, Choczewo, Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Cewice, Lębork)

powierzchnia:  889 km²

ludność:  71 777 mieszkańców

środki na realizację lokalnej strategii rozwoju:  1 729 350 euro

dane kontaktowe:

Biuro Stowrzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby

Łeba ul. Jachtowa 8
kod pocztowy: 84- 360 Łeba
tel/fax:  530 243 120, 501 389 579
e-mail: dyrektor@dorzeczeleby.pl , marcin.ramczyk@dorzeczeleby.pl

strona www : dorzeczeleby.pl

link do naborów: zobacz


obszar działania:  7 gmin ( Hel, Jastarnia, Puck, Władysławowo, Kossakowo, Krokowa, Miasto Puck)

powierzchnia: 572,14 km² 

ludność:  81 597 mieszkańców

środki na realizację lokalnej strategii rozwoju: 7 513 820 euro, w tym: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” – 4 688 820 euro , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 825 000 euro

dane kontaktowe:

Biuro Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

ul. Portowa 15
kod pocztowy: 84-120 Władysławowo
tel/fax: 58 77 46 890, 722 224 585
e-mail: biuro@plgr.pl

strona www : plgr.pl/plgr

link do naborów: zobacz


obszar działania:  7 gmin ( Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański, Krynica Morska, Sztutowo, Stegna, Ostaszewo i Cedry Wielkie )

powierzchnia:  940 km²

ludność:  67 914 mieszkańców

środki na realizację lokalnej strategii rozwoju:  1 930 350 euro

dane kontaktowe:

Biuro Stowarzyszenia Loklana Grupy Rybcka – Rybacka Brać Mierzei

Nowy Dwór Gdański ul. Plac Wolności 22
kod pocztowy: 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel/fax:  55 628 09 42, 55 628 09 40

e-mail: biuro@rybackabrac.pl

strona www : rybackabrac.pl

link do naborów: zobacz


obszar działania: 7 gmin (Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno)

powierzchnia: 957 km²

ludność: 92 534 mieszkańców

środki na realizację lokalnej strategii rozwoju: 1 930 349, 68 euro

dane kontaktowe:

Biuro LGR

ul. P. Bukowskiego 2A
kod pocztwy: 83-333 Chmielno
tel/fax: 58-684-35-80, 530-530-733
e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl

strona www : lgrkaszuby.pl

link do naborów: zobacz


obszar działania: 13 gmin, w tym 11 z terenu województwa pomorskiego (Brusy, Chojnice – gmina wiejska, Czersk, Dziemiany, Karsin, Konarzyny, Kościerzyna – gmina wiejska, Lipnica, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa) oraz 2 z terenu województwa kujawsko – pomorskiego (Gostycyn, Kęsowo);

powierzchnia: 2 936 km²

ludność: 113 668 osób;

środki na realizację lokalnej strategii rozwoju: 2 943 900 euro

dane kontaktowe:

Biuro LGR
ul. Rybacka 10
kod pocztowy: 89-606 Charzykowy
tel. 52-334-33-07, 504-099-862
e-mail: biuro@lgrmorenka.pl

strona www: lgrmorenka.pl

link do naborów : zobacz


obszar działania:  11 gmin ( Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Potęgowo, Studziennice, Trzebielino, Tuchomie )

powierzchnia:  2 411,24 km²

ludność:  90 376 mieszkańców

środki na realizację lokalnej strategii rozwoju:  2 492 200 euro

dane kontaktowe:

Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”

Łupawsko 12
kod pocztowy: 77 -116 Czarna Dąbrówka
tel/fax:  59 822-12-50
e-mail: biuro@rlgd-pb.pl

strona www : rlgd-pb.pl

link do naborów: zobacz