Dokumenty do pobrania

WNIOSEK  O PRZYZNANIE POMOCY

  • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 - pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

  • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" – pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" – pobierz

UMOWA – wzór umowy dla operacji z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
  • Załącznik nr 1 do umowy – pobierz
  • Załącznik nr 2 do umowy – pobierz
  • Załącznik nr 3 do umowy – pobierz
  • Załącznik nr 4 do umowy – pobierz
  • Załącznik nr 5 do umowy – pobierz