Widok zawartości stron

 

 

Operacja współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

Samorząd Województwa Pomorskiego informuje, iż w ramach technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 realizuje następujące operacje:

 

1.       Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014- 2020;

2.       Udział, organizacja i obsługa spotkań/szkoleń dotyczących PO RYBY 2014- 2020;

3.       Podróże służbowe krajowe dla pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020;

4.       Wsparcie oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizującym zadania PO RYBY 2014-2020;

5.       Podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020;

6.       Przeprowadzanie kontroli , audytów w zakresie działań PO RYBY 2007-2013 oraz PO RYBY 2014-2020 , zlecanie ekspertyz;

7.       Koszty zakupu materiałów biurowych oraz wyposażenia pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014 -2020;

8.       Zakup i naprawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu biurowego dla pracowników realizujących zadania PO RYBY 2014-2020;

9.       Zawieranie umów cywilno-prawnych w zakresie realizowanych zadań w ramach  PO RYBY 2014-2020;

10.   Najem samochodu służbowego oraz koszty jego utrzymania na potrzeby realizacji zadań PO RYBY 2014-2020;

11.   Realizacji działań informacyjno-promocyjnych dot. PO RYBY 2014-2020

 

Operacje finansowane w ramach Pomocy Technicznej:

  1. Utrzymanie struktury, działania informacyjno-promocyjne, udział pracowników DPROW ds. PO RYBY 2014-2020 w spotkaniach i szkoleniach oraz kontrole w ramach PO RYBY w Województwie Pomorskim w okresie od stycznia 2016 r. do lutego 2018 r.
  2. Utrzymanie struktury, działania informacyjno-promocyjne, udział pracowników DPROW ds. PO RYBY 2014-2020 w spotkaniach i szkoleniach oraz kontrole w ramach PO RYBY w Województwie Pomorskim w okresie od marca 2018 r. do marca 2019 r.
  3. Wynagrodzenia oraz nagroda pracowników ds. PO RYBY 2014-2020 w Województwie Pomorskim za okres styczeń 2018 r. – luty 2019 r.  
  4. Wynagrodzenia pracowników ds. PO RYBY 2014-2020 w województwie pomorskim za okres marzec 2019 r. – styczeń 2020 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2018 r. oraz nagrodą przyznaną w listopadzie 2019 r.
  5. Utrzymanie struktury, udział pracowników DPROW ds. PO RYBY 2014-2020 w szkoleniach oraz kontrolach w ramach PO RYBY w Województwie Pomorskim w okresie od kwietnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.