Pomorski Leader

$image_alt

Siłą województwa pomorskiego są aktywni mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej, jak wykorzystywać  i promować walory turystyczne swojego otoczenia, miejscową kulturę i tradycję oraz potencjał społeczny. Właśnie z myślą o przedsiębiorczych mieszkańcach wsi i małych miast powstała inicjatywa Leader, dzięki której lokalne społeczności mogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich projektów.

W praktyce Leader opiera się na funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania (LGD) – organizacji zrzeszających przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego działających lokalnie na określonym obszarze (najczęściej na obszarze danego powiatu). Aby podmioty danej gminy mogły korzystać z pieniędzy w ramach Leadera, jej teren musi być objęty zasięgiem Lokalnej Grupy Działania. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 16 takich grup. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy uprawnione do korzystania z dostępnych środków. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem swoich projektów w ramach działań Leadera powinny wiedzieć zasięgiem, której LGD objęta jest gmina, gdzie będzie realizowany projekt.

view szablon artykułu

Lokalne Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia działa na terenie 14 gmin położonych w południowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 1675 km² zamieszkuje ponad 85,2 tys. osób.
Obszar LGD znajduje się na terenie Kociewia, jednego z ważniejszych regionów etnicznych na Pomorzu.
Obszar LGD Chata Kociewia to także unikatowe walory przyrodnicze: jeziora, rzeki i duża ilość lasów, w tym drugi co do wielkości obszarem leśnym w Polsce - Bory Tucholskie.
Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju „Chaty Kociewia" doprowadzić ma do aktywizacji mieszkańców oraz rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów naturalnych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

PREZES- Marian Firgon
Ul. Rzeczna 18
Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański
Tel/fax (58) 560 18 82