Pomorski Leader

$image_alt

Siłą województwa pomorskiego są aktywni mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej, jak wykorzystywać  i promować walory turystyczne swojego otoczenia, miejscową kulturę i tradycję oraz potencjał społeczny. Właśnie z myślą o przedsiębiorczych mieszkańcach wsi i małych miast powstała inicjatywa Leader, dzięki której lokalne społeczności mogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich projektów.

W praktyce Leader opiera się na funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania (LGD) – organizacji zrzeszających przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego działających lokalnie na określonym obszarze (najczęściej na obszarze danego powiatu). Aby podmioty danej gminy mogły korzystać z pieniędzy w ramach Leadera, jej teren musi być objęty zasięgiem Lokalnej Grupy Działania. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 16 takich grup. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy uprawnione do korzystania z dostępnych środków. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem swoich projektów w ramach działań Leadera powinny wiedzieć zasięgiem, której LGD objęta jest gmina, gdzie będzie realizowany projekt.

view szablon artykułu

Lokalne Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" mająca status Stowarzyszenia działa na terenie 5 gmin położonych w północno- środkowej części województwa pomorskiego na terenie powiatu wejherowskiego. Obszar LGD o powierzchni 835 km² zamieszkuje w chwili obecnej ok. 68 tys. osób. Atrakcyjność tego obszaru LGD "Kaszubska Droga" wyznacza położenie w bliskim sąsiedztwie Aglomeracji Trójmiejskiej oraz Małego Trójmiasta Kaszubskiego, które przyciąga z roku na rok coraz więcej nowych mieszkańców .Wzgórza morenowe typowe dla charakteru pojeziernego, duże zróżnicowanie wysokości, bogactwo przyrodnicze lasów, czystych jezior oraz w dużym tempie powstająca nowa infrastruktura turystyczna czynią ten teren malowniczym i coraz bardziej atrakcyjnym dla turystów.

Pod względem kulturowym jest to teren Kaszub, wyróżniający się spośród innych regionów kraju, m.in. językiem, strojem, bogactwem obiektów dziedzictwa kulturowego i obrzędów. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga" pragnie wykorzystać te wszystkie atuty w celu ożywienia gospodarczego obszaru, podniesienia jego atrakcyjności turystycznej, przy jednoczesnym zachowaniu i kultywowaniu dziedzictwa kaszubskiego.

PREZES – Joanna Panek
Ul. Obrońców Szemuda 2A
84-217 Szemud
tel/fax (58) 676 11 11
Tel. 668-522-476, 668-521-941
e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl  
www.kaszubskadroga.pl