Pomorski Leader

$image_alt

Siłą województwa pomorskiego są aktywni mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej, jak wykorzystywać  i promować walory turystyczne swojego otoczenia, miejscową kulturę i tradycję oraz potencjał społeczny. Właśnie z myślą o przedsiębiorczych mieszkańcach wsi i małych miast powstała inicjatywa Leader, dzięki której lokalne społeczności mogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich projektów.

W praktyce Leader opiera się na funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania (LGD) – organizacji zrzeszających przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego działających lokalnie na określonym obszarze (najczęściej na obszarze danego powiatu). Aby podmioty danej gminy mogły korzystać z pieniędzy w ramach Leadera, jej teren musi być objęty zasięgiem Lokalnej Grupy Działania. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 16 takich grup. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy uprawnione do korzystania z dostępnych środków. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem swoich projektów w ramach działań Leadera powinny wiedzieć zasięgiem, której LGD objęta jest gmina, gdzie będzie realizowany projekt.

view szablon artykułu

Lokalne Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski działa na terenie 5 gmin położonych w środkowo - wschodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 477 km² zamieszkuje ok. 24,7 tys. osób.
Obszar LGD położony jest w delcie Wisły, na terenie Żuław Wiślanych. Historia tej krainy to nieustanna walka człowieka z zagrożeniami powodziowymi, których źródłem są rzeki oraz akweny wodne. Cechą charakterystyczną obszaru jest ponadto wysoka jakość gleb, co sprzyja rozwojowi rolnictwa. Pod względem krajobrazowym, teren LGD stanowi monotonna równina, wzniesiona niewiele ponad poziom morza, a lokalnie położona w depresji i sztucznie odwadniana. Przecina ją sieć rzek i kanałów, urozmaicają liczne wały i wyrobiska.
Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski" chce wspierać projekty sprzyjające integracji mieszkańców oraz kreowaniu produktów lokalnych, charakterystycznych dla swojego obszaru.

PREZES – Waldemar Lamkowski
Ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy
Tel./Fax (55) 271 27 23 wew.15