Pomorski Leader

$image_alt

Siłą województwa pomorskiego są aktywni mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej, jak wykorzystywać  i promować walory turystyczne swojego otoczenia, miejscową kulturę i tradycję oraz potencjał społeczny. Właśnie z myślą o przedsiębiorczych mieszkańcach wsi i małych miast powstała inicjatywa Leader, dzięki której lokalne społeczności mogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich projektów.

W praktyce Leader opiera się na funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania (LGD) – organizacji zrzeszających przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego działających lokalnie na określonym obszarze (najczęściej na obszarze danego powiatu). Aby podmioty danej gminy mogły korzystać z pieniędzy w ramach Leadera, jej teren musi być objęty zasięgiem Lokalnej Grupy Działania. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 16 takich grup. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy uprawnione do korzystania z dostępnych środków. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem swoich projektów w ramach działań Leadera powinny wiedzieć zasięgiem, której LGD objęta jest gmina, gdzie będzie realizowany projekt.

view szablon artykułu

Lokalne Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby działa na terenie 9 gmin położonych w środkowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 1 250 km² zamieszkuje ok. 115,1 tys. osób.
Obszar LGD cechuje urozmaicona rzeźba terenu i znaczne wysokości względne (sięgające 150-200 m.), duża liczba jezior i cieków wodnych, bardzo różnorodna i unikatowa szata roślinna oraz występowanie dużych zwartych kompleksów leśnych.
Bezcennym atutem obszaru LGD jest kultura i tradycja kaszubska. Kaszubi mieszkają w wielu miejscach województwa pomorskiego, przy czym teren LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby charakteryzuje najwyższy, bo ponad 90 proc., wskaźnik ludności kaszubskiej do ogółu mieszkańców.
Wyjątkowe połączenie walorów środowiska przyrodniczego z atutami kulturowymi sprawia, że obszar LGD jest od kilkudziesięciu lat określany mianem Szwajcarii Kaszubskiej.
Zasadniczymi celami działalności Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby" jest stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej poza sezonem letnim oraz kompleksowa promocja w kraju i zagranicą Marki Szwajcaria Kaszubska.

 

PREZES- Wojciech Okroj
Ul. Gdańska 26
83-300 Kartuzy
Tel./Fax (58) 685 32 30
e-mail: stk@kaszuby.com.pl  
www.kaszuby.com.pl