Pomorski Leader

$image_alt

Siłą województwa pomorskiego są aktywni mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej, jak wykorzystywać  i promować walory turystyczne swojego otoczenia, miejscową kulturę i tradycję oraz potencjał społeczny. Właśnie z myślą o przedsiębiorczych mieszkańcach wsi i małych miast powstała inicjatywa Leader, dzięki której lokalne społeczności mogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich projektów.

W praktyce Leader opiera się na funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania (LGD) – organizacji zrzeszających przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego działających lokalnie na określonym obszarze (najczęściej na obszarze danego powiatu). Aby podmioty danej gminy mogły korzystać z pieniędzy w ramach Leadera, jej teren musi być objęty zasięgiem Lokalnej Grupy Działania. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 16 takich grup. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy uprawnione do korzystania z dostępnych środków. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem swoich projektów w ramach działań Leadera powinny wiedzieć zasięgiem, której LGD objęta jest gmina, gdzie będzie realizowany projekt.

view szablon artykułu

Lokalne Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy działa na terenie 6 gmin położonych w środkowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 648 km² zamieszkuje ok. 56,7 tys. osób. Obszar LGD położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Aglomeracji Trójmiejskiej. Podstawowym walorem krajobrazu jest tutaj silnie rozbudowana sieć hydrologiczna w postaci kanałów, rowów melioracyjnych oraz obiektów o charakterze wodnym: budowli hydrotechnicznych, urządzeń regulacyjnych, jazów i przepustów.
O walorach kulturowych omawianego terenu decyduje przede wszystkim dziedzictwo dawnych osadników części żuławskiej - mennonitów. Pozostawili oni po sobie bogatą kulturę materialną, zadbane wioski oraz liczne cmentarze z fantazyjnymi nagrobkami.
Lokalna Grupa Działania chce koncentrować swoje działania na tworzeniu i promocji Marki Lokalnej „Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej", dbaniu o równomierny rozwój obszaru oraz tworzeniu atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców.
 
PREZES- Emilia Grzyb
Lędowo, ul. Szkolna 5
83-021 Wiślina
tel.: 666 350 070, (58) 306 33 55