Pomorski Leader

$image_alt

Siłą województwa pomorskiego są aktywni mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej, jak wykorzystywać  i promować walory turystyczne swojego otoczenia, miejscową kulturę i tradycję oraz potencjał społeczny. Właśnie z myślą o przedsiębiorczych mieszkańcach wsi i małych miast powstała inicjatywa Leader, dzięki której lokalne społeczności mogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich projektów.

W praktyce Leader opiera się na funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania (LGD) – organizacji zrzeszających przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego działających lokalnie na określonym obszarze (najczęściej na obszarze danego powiatu). Aby podmioty danej gminy mogły korzystać z pieniędzy w ramach Leadera, jej teren musi być objęty zasięgiem Lokalnej Grupy Działania. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 16 takich grup. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy uprawnione do korzystania z dostępnych środków. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem swoich projektów w ramach działań Leadera powinny wiedzieć zasięgiem, której LGD objęta jest gmina, gdzie będzie realizowany projekt.

view szablon artykułu

Lokalne Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania Wrzeciono działa na terenie 2 gmin położonych w środkowo – zachodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 691 km² zamieszkuje ok. 23,9 tys. osób.
Obszar LGD charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem rzeźby terenu, zwłaszcza w południowej części. Wysoczyzny morenowe są tutaj porozcinane rynnami jeziornymi i dolinami rzek, a różnice wysokości dochodzą do 234 metrów.
Rejon ten zamieszkuje ludność wielokulturowa pochodzenia: kaszubskiego, ukraińskiego oraz niemieckiego, co decyduje o bogactwie zwyczajów, obrzędów i tradycji.
Głównymi celami działania Lokalnej Grupy Działania „Wrzeciono" są: ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru, podniesienie atrakcyjności turystycznej przy poszanowaniu zasobów środowiskowych i dziedzictwa kulturowego.

PREZES- Jan Kaczmarek
Ul. Dworcowa 29 pok. 15
77-200 Miastko
Tel. (0 59) 857 07 37
Fax (0 59) 857 23 68