Pomorski Leader

$image_alt

Siłą województwa pomorskiego są aktywni mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej, jak wykorzystywać  i promować walory turystyczne swojego otoczenia, miejscową kulturę i tradycję oraz potencjał społeczny. Właśnie z myślą o przedsiębiorczych mieszkańcach wsi i małych miast powstała inicjatywa Leader, dzięki której lokalne społeczności mogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich projektów.

W praktyce Leader opiera się na funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania (LGD) – organizacji zrzeszających przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego działających lokalnie na określonym obszarze (najczęściej na obszarze danego powiatu). Aby podmioty danej gminy mogły korzystać z pieniędzy w ramach Leadera, jej teren musi być objęty zasięgiem Lokalnej Grupy Działania. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 16 takich grup. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy uprawnione do korzystania z dostępnych środków. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem swoich projektów w ramach działań Leadera powinny wiedzieć zasięgiem, której LGD objęta jest gmina, gdzie będzie realizowany projekt.

view szablon artykułu

Lokalne Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia działa na terenie 5 gmin położonych w południowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 675 km² zamieszkuje ok. 52,7 tys. osób.
Na obszarze LGD znajdują się 4 florystyczne rezerwaty przyrody, duże ilości lasów oraz małych i dużych zbiorników wodnych, dających doskonałe warunki do uprawiania małego żeglarstwa i spływów kajakowych. Fragmenty jezior i rzek są od lat częściami szlaków kajakowych.
Teren ten znajduje się w całości w regionie etniczno-kulturowym Kociewie. Bogata historia, przenikanie się różnych kultur powodują, że obszar LGD posiada bogate dziedzictwo kultury materialnej. Można tu znaleźć ślady wczesnośredniowiecznych grodzisk, wiele zabytków sakralnych, a także fragmenty zabudowy holenderskiej, będące pozostałością po mennonitach, którzy odegrali niemałą rolę w historii również tego obszaru.
Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia" chce wspierać projekty służące zwłaszcza pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego, rozwojowi turystycznemu oraz aktywizacji sportowej, społeczno – kulturalnej i gospodarczej mieszkańców.

PREZES -Bogdan Badziong
ul. Wyszyńskiego 3
83-110 Tczew
tel. /fax.  (058) 350 97 41
e-mail: lgd@wstega-kociewia.pl