Pomorski Leader

$image_alt

Siłą województwa pomorskiego są aktywni mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej, jak wykorzystywać  i promować walory turystyczne swojego otoczenia, miejscową kulturę i tradycję oraz potencjał społeczny. Właśnie z myślą o przedsiębiorczych mieszkańcach wsi i małych miast powstała inicjatywa Leader, dzięki której lokalne społeczności mogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich projektów.

W praktyce Leader opiera się na funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania (LGD) – organizacji zrzeszających przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego działających lokalnie na określonym obszarze (najczęściej na obszarze danego powiatu). Aby podmioty danej gminy mogły korzystać z pieniędzy w ramach Leadera, jej teren musi być objęty zasięgiem Lokalnej Grupy Działania. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 16 takich grup. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy uprawnione do korzystania z dostępnych środków. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem swoich projektów w ramach działań Leadera powinny wiedzieć zasięgiem, której LGD objęta jest gmina, gdzie będzie realizowany projekt.

view szablon artykułu

Lokalne Grupy Działania

Powiślańska Lokalna Grupa Działania działa na terenie 5 gmin położonych w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 813 km² zamieszkuje ok. 43,4 tys. osób.
Na obecne dziedzictwo kulturowe Powiśla wpływa wieloetniczny, polsko-niemiecko-holenderski charakter tych terenów. Z regionem LGD tradycyjnie związana jest wiklina, rosnąca w dolinie Wisły, dzięki której rozwijało się rzemiosło koszykarskie. Innym produktem kojarzonym z Powiślem jest czarna porzeczka, z której wytwarzano smaczne powidła i nalewki. Porzeczka do dzisiaj bujnie rośnie na brzegach rzeki Liwy i może stać się produktem wyraźnie identyfikowanym z obszarem LGD.
Głównymi celami aktywności Powiślańskiej LGD są: aktywizacja mieszkańców, rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe, tworzenie nowych miejsc pracy i pielęgnowanie dziedzictwa przyrodniczego.
 

PREZES- Danuta Kosewska
Ul. Braterstwa Narodów 46/6
82-500 Kwidzyn
Tel. 0 55 261 37 06
e-mail: sekretariat@powislanskalgd.pl