Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie 2014- 20

Ogromną rolę w zrównoważonym rozwoju sektora rybackiego pełnią Lokalne Grupy Rybackie. To za ich pośrednictwem realizowana jest Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich". LGR to stowarzyszenia skupiające: lokalne samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców związanych z rybactwem. Każda LGR opracowała dla swojego obszaru Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. To kluczowy dokument pokazujący diagnozę obszaru oraz preferowane i uzgodnione w drodze konsultacji społecznych kierunki jego rozwoju. Strategia określa również najbardziej oczekiwane i pożądane przez lokalną społeczność projekty oraz kwotę środków niezbędną do osiągnięcia celów zawartych w strategii.

 

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje obecnie 7 Lokalnych Grup Rybackich.

 

 

 

 

 

obszar działania: 7 gmin (Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno)

powierzchnia: 957 km² 

ludność: 92 534 mieszkańców

środki na realizację lokalnej strategii rozwoju: 2 270 999 euro

dane kontaktowe:

Biuro LGR

ul. P. Bukowskiego 2A
83-333 Chmielno
tel/fax: 58-684-35-80, 530-530-733
e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl

strona www : www.lgrkaszuby.pl  

link do naborów: zobacz

 

obszar działania: 13 gmin, w tym 11 z terenu województwa pomorskiego (Brusy, Chojnice – gmina wiejska, Czersk, Dziemiany, Karsin, Konarzyny, Kościerzyna – gmina wiejska, Lipnica, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa) oraz 2 z terenu województwa kujawsko – pomorskiego (Gostycyn, Kęsowo);

powierzchnia: 2 936 km²  

ludność: 113 668 osób;

środki na realizację lokalnej strategii rozwoju:  3 271 000 euro

dane kontaktowe:

Biuro LGR
ul. Rybacka 10
89-606 Charzykowy
tel. 52-334-33-07, 504-099-862
e-mail: biuro@lgrmorenka.pl

strona www: www.lgrmorenka.pl  

link do naborów : zobacz