UMOWA

UMOWA

Dokumenty aktualne

obowiązujące od 18 marca 2022 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (8z), – pobierzpdf – pobierz
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (8z) – pobierzpdf – pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (8z)  –  pobierzpdf – pobierz
 • Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (8z) – pobierzpdf – pobierz
 • Załącznik nr 4 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (8z),  – pobierzpdf – pobierz
 • Załącznik nr 5 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – wersja 8z – pobierzpdf – pobierz

Dokumenty archiwalne 

obowiązujące od 30 lipca 2021 r. do 17 marca 2022 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (7z), – pobierzpdf – pobierz
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (7z) – pobierzpdf – pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (7z)  –  pobierzpdf – pobierz
 • Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (7z) – pobierzpdf – pobierz
 • Załącznik nr 4 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (7z),  – pobierzpdf – pobierz
 • Załącznik nr 5 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – wersja 7z – pobierzpdf – pobierz

dokumenty obowiązujące od 29 października 2020 r. do 29 lipca 2021 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wersja 6z – pobierz
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo finansowe operacji, wersja 6z – pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością, wersja 6z –  pobierz
 • Załącznik nr 3 -Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020), wersja 6z – pobierz
 • Załącznik nr 4 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020), wersja 6z – pobierz

  dokumenty obowiązujące od 12 marca 2020 r. do 28 października 2020 r. 

 • Umowa o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (wersja 5z) – pobierz
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (wersja 5z) – pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (wersja 5z) – pobierz
 • Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (wersja 5z) – pobierz
 • Załącznik nr 4 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (wersja 5z) – pobierz

dokumenty obowiązujące od 22 czerwca 2018 r. do 11 marca 2020 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (wersja 4z) – pobierz
 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (wersja 4z) – pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (wersja 4z) – pobierz
 • Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (wersja 4z) – pobierz
 • Załącznik nr 4 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920) (wersja 4z) – pobierz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) – pobierz
 • Załącznik nr 1 (wersja 2z) – pobierz
 • Załącznik nr 2 (wersja 2z) – pobierz
 • Załącznik nr 3 (wersja 2z) – pobierz
 • Załącznik nr 4 (wersja 2z) – pobierz
 • Załącznik nr 5 (wersja 2z) – pobierz