WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Dokumenty aktualne   

obowiązujące od 01 marca 2022 r.

 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ( wersja 6z ) – pobierz 
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” ( wersja 6z ) aktualizacja z maja 2022 r. – pobierz

Dokumenty archiwalne 

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” ( wersja 6z ) – pobierz 
 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ( wersja 5z ) – pobierz (Dokument obowiązujący do 28 lutego 2022 r.)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” ( wersja 5z ) – pobierz (Dokument obowiązujący do 28 lutego 2022 r.)
 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” ( wersja 5z ) – pobierz  (Dokument obowiązujący od 22 czerwca 2018 r. do 28 stycznia 2021 r. )
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” ( wersja 5z ) – pobierz (Dokument obowiązujący od 29 stycznia 2021 r. do 30 marca 2021 r.)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  ( wersja 5z ) – pobierz (Dokument obowiązujący od 26 października 2018 r. do 28 stycznia 2021 r.)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  ( wersja 5z ) – pobierz  (dokument obowiązujący do 25 października)
 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – pobierz