WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Dokumenty aktualne   

 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (wersja 6z)pobierz  (Dokument obowiązujący od 01 marca 2022 r. ) 
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” ( wersja 6z ) aktualizacja z maja 2022 r. – pobierz

 

Dokumenty archiwalne 

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (wersja 6z) – pobierz (Dokument obowiązujący od 01 marca 2022 r. do maja 2022 r.)
 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (wersja 5z)pobierz  (Dokument obowiązujący od 29 stycznia 2021 r. )  
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (wersja 5z) – pobierz (Dokument obowiązujący od 31 marca 2021 r.)
 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (wersja 5z) – pobierz  (Dokument obowiązujący od 22 czerwca 2018 r. do 28 stycznia 2021 r.)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (wersja 5z) – pobierz (Dokument obowiązujący od 29 stycznia 2021 r. do 30 marca 2021 r.)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  (wersja 5z) – pobierz (Dokument obowiązujący od 26 października 2018 r. do 28 stycznia 2021 r.)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  (wersja 5z) – pobierz (Dokument obowiązujący do 25 października 2018 r.)
 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – pobierz

 

 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (wersja 4z) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (wersja 4z) – pobierz

 

 • Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – pobierz