formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

  1. Formularz Umowy- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .docx- pobierz
  2. Załącznik nr 1 do Umowy- Zestawienie rzeczowo- finansowe- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .xlsx- pobierz
  3. Załącznik nr 2 do Umowy- Wykaz działek ewidencyjnych- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .xlsx- pobierz
  4. Załącznik nr 3 do Umowy- Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych  – wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .docx- pobierz
  5. Załącznik nr 3a do Umowy- Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .docx- pobierz
  6. Załącznik nr 4 do Umowy- Info po realizacji operacji- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .xlsx- pobierz
  7. Załącznik nr 5 do Umowy- Plan działalności obiektu- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .docx- pobierz
  8. Załącznik nr 6 do Umowy- RODO- wersja 1z- plik pdf- pobierz, plik .docx- pobierz