UMOWA

UMOWA

Dokumenty aktualne 

Wersja 6z (dokumenty aktualne od 7 marca 2023 r.)

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 3 do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 3a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 4 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 5 do umowy – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 6 do umowy- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – pobierzwersja pdf

Dokumenty archiwalne

Wersja 5z (dokumenty archiwalne, ważne od 26 sierpnia 2021 r do 7 marca 2023 r.)

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 3 do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 3a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 4 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 5 do umowy – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 6 do umowy- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – pobierzwersja pdf

Wersja 4z (dokumenty archiwalne, ważne od 19 października 2020 r. do 25 sierpnia 2021r.)

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji – pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – pobierz
 • Zał. nr 3a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne – pobierz

Wersja 3z (dokumenty archiwalne ważne od 12 lutego 2020 r. do 18 października 2020 r.) 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji – pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – pobierz
 • Zał. nr 3a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne – pobierz 

Wersja 2z  (dokumenty archiwalne- ważne od 04 lipca 2018 r. do 11 lutego 2020 r.) 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy  – pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – pobierz
 • Zał. nr 3a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).– pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy –Informacja  po realizacji operacji– pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne – pobierz

Wersja 1z (dokumenty archiwlane)

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy  – pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – pobierz
 • Zał. nr 3a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).– pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy –Informacja  po realizacji operacji– pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne – pobierz