WNIOSEK NASTĘPCY PRAWNEGO BENEFICJENTA

WNIOSEK NASTĘPCY PRAWNEGO BENEFICJENTA

Dokumenty aktualne

  • Formularz wniosku następcy prawnego Beneficjenta o przyznanie pomocy na operacje typu  7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 7.4.1.1  „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, 7.6.1 „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy
    w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
    objętego PROW na lata 2014-2020 – pobierz