Podjęcie działalności gospodarczej (premie)

Beneficjenci !!!

Uwaga !!!

Zmiana formularzy wniosku o płatność i załączników. Przeczytaj poniżej, która wersja formularza Ciebie dotyczy
(5z czy 4z).

 

Dokumenty obowiązujące od 04.07.2022r. (wersja 5z formularzy) dla:

 1. Osób, które po raz pierwszy składają wniosek o płatność (I transza)
 2. Osób, które złożyły wcześniej wniosek o płatność I transzy na niniejszej wersji 5z (obowiązującej od 04.07.2022r.)
 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej- pobierz 
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (pdf)- pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (wersja edytowalna)- pobierz
 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2 – pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2 – pobierz

 

Dokumenty w wersji 4z formularzy dla:

 1. Osób, które złożyły wcześniej wniosek o płatność I transzy na niniejszej wersji 4z (obowiązującej od 06.06.2019r.)
 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji Biznesplanu (dokument zaktualizowany w dn. 21 grudnia 2020 r.) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji – pobierz 
 • Wzór oświadczenia ulga na start – pobierz
 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2 – pobierz
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2 – pobierz

 

 

 

 

DOKUMENTY ARCHIWALNE:

Dokumenty archiwalne, obowiązujące od 16.10.2017 r. do 05.06.2019 r.

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – pobierz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji Biznesplanu – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu/ informacji po realizacji operacji – pobierz 
 • Wzór oświadczenia ulga na start – pobierz

Dokumenty archiwalne obowiązujące do 15.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (pdf) – pobierz
 • Wniosek o płatność (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – pobierz