WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premie)

WERSJA 5Z dokumenty aktualne, obowiązujące od 27.07.2022 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

BIZNESPLAN WERSJA 5Z dokumenty aktualne, obowiązujące od 27.07.2022 r.

 • Bizensplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – pobierz

 

WERSJA 4Z dokumenty archiwalne, obowiązujące od 30.06.2021 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (uaktualniona 15 listopada 2021 r.) – pobierz

BIZNESPLAN WERSJA 4Z dokumenty archiwalne, obowiązujące od 30.06.2021 r.

 • Bizensplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – pobierz

 

Dokumenty archiwalne obowiązujące od 16.10.2017r. do 29.06.2021 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz  zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy  – pobierz (dokument obowiązywał do 14 listopada 2021 r.)

BIZNESPLAN WERSJA 4Z dokumenty archiwalne, obowiązujące do 29.06.2021 r. 

 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – pobierz

 BIZNESPLAN WERSJA 3Z

 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Tabela finansowa (xls) – pobierz

WERSJA 2Z Dokumenty archiwalne obowiązujące do 15.10.2017r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

 BIZNESPLAN

 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Tabela finansowa (xls) – pobierz

2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Dokumenty aktualne, obowiązujące od 14.07.2022 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
 • Obliczenie wartości bieżącej netto (pdf) – pobierz
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (.pdf) – pobierz
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (wersja edytowalna) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – pobierz

 

Dokumenty archiwalne

Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017 r. do 13.07.2022 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
 • Obliczenie wartości bieżącej netto (pdf) – pobierz
 • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (wersja edytowalna) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – pobierz

     – obowiązujące do 15.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

3. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

WERSJA 5Z dokumenty aktualne, obowiązujące od 27.07.2022 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (wersja edytowalna)- pobierz
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan (.pdf)- pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – pobierz
 • Biznesplan Inkubator (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan Inkubator (.pdf)- pobierz
 • Biznesplan Inkubator – tabela finansowa – pobierz

 

WERSJA 4Z dokumenty archiwalne, obowiązujące od 01.09.2021 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy (uaktualniona 15 listopada 2021 r.) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – pobierz
 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Tabela finansowa (xls) – pobierz
 • Biznesplan Inkubator (pdf) – pobierz
 • Bizenesplan Inkubator (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan Inkubator tabela finansowa (xls)  – pobierz
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.pdf) – pobierz
 • Oświadczenie (.excel) – pobierz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

 

WERSJA 3Z  Dokumenty archiwalne, obowiązujące od 16.10.2017 r. do 31 sierpnia 2021 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz  dokument obowiązywał do 14 listopada 2021 r.
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – pobierz

 BIZNESPLAN WERSJA 3Z

 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Tabela finansowa (xls) – pobierz
 • Biznesplan Inkubator (pdf) – pobierz
 • Bizenesplan Inkubator (wersja edytowalna) – pobierz
 • Biznesplan Inkubator tabela finansowa (xls)  – pobierz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie (.pdf) – pobierz
 • Oświadczenie (.excel) – pobierz

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz

WNIOSEK O ZALICZKĘ dokumenty obowiązujące od 27 marca 2019 r. 

 • wniosek o zaliczkę – pobierz
 • instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę – pobierz 

WERSJA 2Z, Dokumenty obowiązujące do 15.10.2017r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

 BIZNESPLAN

 • Biznesplan (pdf) – pobierz
 • Biznesplan (wersja edytowalna) – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Tabela finansowa (xls) – pobierz

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie (pdf) – pobierz
 • Oświadczenie (wersja edytowalna) – pobierz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz