WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

dokumenty aktualne

 • RODO klauzule 19.4 – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel – pobierz

 

 • Formularz wniosku o płatność wersja 4z (wersja edytowalna) – dokument aktualny, obowiązujący od 10 września 2019 r – pobierz
 • Formularz wniosku o płatność wersja 4z (pdf) – dokument aktualny, obowiązujący od 10 września 2019 r. – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – dokument aktualny, obowiązujący od 14 września 2020 r. – pobierz

dokumenty archiwalne

 • Formularz wniosku o płatność (wersja edytowalna) – dokument obowiązujący od 20 marca 2018 r. do 09 września 2019 r. – pobierz 
 • Formularz wniosku o płatność (pdf) – dokument obowiązujący od 20 marca 2018 r. do 09 września 2019 r. – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)- dokument obowiązujący od 08 listopada 2018 r. do 09 września 2019 r. – pobierz

załącznik do instrukcji: tabela 1a – pobierz

załącznik do instrukcji: tabela 1b – pobierz

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – dokument obowiązujący od 10 września 2019 r. do 13 września 2020 r. – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z, dokument obowiązujący od 20 marca 2018 r. do 08 listopada 2018 r.) – pobierz

dokumenty obowiązujące od 27 czerwca 2017 r. do 19 marca 2018 r.

 • Formularz wniosku o płatność (wersja edytowalna) – dokument obowiązuje – pobierz
 • Formularz wniosku o płatność (pdf)  – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
 • Informacja dla LGD na potrzeby wypełnienia wniosku o płatność – pobierz