UMOWA

Umowa 

 

Dokumenty aktualne

obowiązujące od 08 listopada 2021 r. 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy 19.3 wersja 4z – otwórz
 • Załącznik nr 1 zestawienie rzeczowo- finansowe operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) –  otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji (excel) – otwórz
 • Załącznik nr 4 informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób (pdf) – otwórz

Dokumenty archiwalne

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z) – dokumenty obowiązujące od 15 kwietnia 2019 r.do 07 listopada 2021 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy 19.3 wersja 3z – otwórz
 • Załącznik nr 1 zestawienie rzeczowo- finansowe operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji (pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja po realizacji operacji (excel) – otwórz
 • Załącznik nr 4 informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf) – otwórz

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) – dokumenty obowiązujące od 18 stycznia 2017 r. do 15 kwietnia 2019 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz