WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Wniosek o płatność 

Dokumenty aktualne

 • RODO klauzule 19.3 – pobierz
 • RODO klauzule do listy obecności 19.3 – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel – pobierz

Dokumenty obowiązujące od 14 grudnia 2021 r. wersja 3z 

 • Wniosek o płatność (.pdf) – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (pdf) – otwórz

Formularz informacji po realizacji operacji (formularze obowiązujące Beneficjentów podpisujących umowy na wersji 1z oraz 2z)

 • Informacja po realizacji operacji (.excel) – pobierz
 • Informacja po realizacji operacji (pdf) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnieniu przy wypełnianiu informacji po realizacji operacji (pdf.) – pobierz

Formularz sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (formularze obowiązujące Beneficjentów podpisujących umowy na wersji 1z oraz 2z)

 • Sprawozdanie z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (excel.) – pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji oraz realizacji  projektu współpracy (pdf.) – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (pdf.) – pobierz

 

 

Dokumenty archiwalne

Dokumenty obowiązujące od 16 kwietnia 2019 r. do 13 grudnia 2021 r. wersja 2z 

 • Wniosek o płatność (.pdf) – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla partnerów projektu do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (pdf) – otwórz

Dokumenty obowiązujące do 16 kwietnia 2019 r. wersja 1z

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 1z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 1z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność (wersja 1z) – zaktualizowana na dzień 24 luty 2017 r. – otwórz