Zarządzanie zasobami wodnymi_umowa

Dokumenty aktualne:

 • Umowa o przyznaniu pomocy-  2z wersja edytowalna (format docx, 103 KB) – POBIERZ, wersja pdf (format pdf, 406 KB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 1- Zestawienie rzeczowo- finansowe- 2z wersja edytowalna (format xlsx, 60 KB) – POBIERZ, wersja pdf (format pdf, 102 KB) POBIERZ
 • Załącznik nr 2- Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością- 2z wersja edytowalna (format xlsx, 16 KB) – POBIERZ, wersja pdf (format pdf, 106 KB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3- Kary administracyjne „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 2z wersja edytowalna (format docx, 38 KB) – POBIERZ, wersja pdf (format pdf, 228 KB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3a- Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 2z wersja edytowalna (format docx, 38 KB) – POBIERZ, wersja pdf (format pdf, 215 KB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 4- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- 2z wersja edytowalna (format docx, 33 KB) – POBIERZ, wersja pdf (format pdf, 144 KB) – POBIERZ

 


 

Dokumenty archiwalne:

 • Umowa o przyznaniu pomocy-  1z wersja edytowalna – pobierz, wersja pdf- pobierz
 • Załącznik nr 1- Zestawienie rzeczowo- finansowe- 1z wersja edytowalna – pobierz, wersja pdf- pobierz
 • Załącznik nr 2- Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością- 1z wersja edytowalna – pobierz, wersja pdf- pobierz
 • Załącznik nr 3- Kary administracyjne „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 1z wersja edytowalna – pobierz, wersja pdf- pobierz
 • Załącznik nr 3a- Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 1z wersja edytowalna – pobierz, wersja pdf- pobierz
 • Załącznik nr 4- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- 1z wersja edytowalna – pobierz, wersja pdf- pobierz