Zarządzanie zasobami wodnymi_Wniosek o przyznanie pomocy

Dokumenty aktualne:

  • WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020″ wersja 2z – POBIERZ (format xlsx, 395 KB)
  • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020″ wersja 2z – POBIERZ (format pdf, 446 KB)

 


 

Dokumenty archiwalne:

  • WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020″  1z wersja edytowalna – pobierz, wersja pdf- pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1z wersja edytowalna – pobierz, wersja pdf- pobierz