Zarządzanie zasobami wodnymi – wniosek o płatność

Dokumenty aktualne:

  • WNIOSEK O PŁATNOŚĆ na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020, wersja 2z – Formularz wniosku POBIERZ (format xlsx, 163 KB),
  • INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020, wersja 2z – Instrukcja POBIERZ (format pdf, 464 KB)

 


 

Dokumenty archiwalne:

  • WNIOSEK O PŁATNOŚĆ na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020″  1z wersja edytowalna – pobierz, wersja pdf- pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1z wersja edytowalna – pobierz, wersja pdf- pobierz