KSIĘGA WIZUALIZACJI

Informujemy, iż opracowana została „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020″ określająca podstawowe obowiązki beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Od dnia 1 września 2017 roku obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020, która opublikowana została na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

„Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020″ zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, znajdują się w poniższych plikach.

Beneficjent ma obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jeden plakat (o minimalnym formacie A3) lub tablicę z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza kwotę 50 tys. euro. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/669 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 w odniesieniu do zmiany i treści programów rozwoju obszarów wiejskich, reklamy tych programów i współczynników przeliczeniowych na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza zmienione zostały przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W załączniku III do rozporządzenia nr 808/2014 beneficjent miał obowiązek zamieścić plakat lub tablicę informacyjną gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekraczało kwotę 10 tys. euro (część 1 pkt 2.2 lit.b). Od dnia 6 maja 2016 r. jest to kwota 50 tys. euro.


Do pobrania:

 • Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pobierz
 • Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca (obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. ) – pobierz
 • Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (obowiązująca od 01 czerwca 2020 r. ) – pobierz
 • Załączniki do Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (obowiązujące od 1 września 2017 r.) – pobierz
 • Logo PROW 2014-20 (kolor) – pobierz
 • Logo PROW 2014-20 (mono) – pobierz
 • Logo PROW 2014-20 (achromatyczne) – pobierz
 • Logotyp KSOW – pobierz
 • Logotyp Leader – pobierz
 • Symbol UE .jpg- pobierz
 • Symbol UE .eps – pobierz
 • Logotyp „mój rynek” – pobierz

logo rolnictwa ekologicznego

Dokumenty archiwalne: 

 • Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca ( obowiązująca od 1 września 2017 r. do 31 maja 2020 r.) – pobierz
 • Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (obowiązująca do 31 sierpnia 2017 r. ) – pobierz
 • Załączniki do Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (obowiązujące do 31 sierpnia 2017 r.) – pobierz