OPERACJE REALIZOWANE W RAMACH SCHEMATU II POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020

UE, UMWP, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, PROW - logotypy

Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

 1. Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Pomorskiego wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w latach 2015-2017 (sierpień 2015 – luty 2017).
 2. Stworzenie i utrzymanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie pomorskim w latach 2015-2017
 3. Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Pomorskiego wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
 4. Realizacja Planu działania KSOW 2014-2020 przez Jednostkę Regionalną KSOW w województwie pomorskim w latach 2015-2017
 5. Realizacja działań informacyjno- promocyjnych dot. PROW 2014-2020 w latach 2015- 2017
 6. Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w 2017 r. w województwie pomorskim
 7. Funkcjonowanie Jednostki Regionalnej KSOW w 2018 r. w województwie pomorskim
 8. Funkcjonowanie Jednostki Regionalnej KSOW w województwie pomorskim w 2019 roku
 9. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych dot. PROW 2014-2020 w roku 2018
 10. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych dot. PROW 2014-2020 w 2019 roku
 11. Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w 2018 r. w  województwie pomorskim
 12. Realizacja Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w 2019 roku w  województwie pomorskim
 13. Realizacja projektów Partnerów KSOW w 2020 roku w województwie pomorskim w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021
 14. Realizacja projektów własnych w 2020 roku w województwie pomorskim w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021
 15. Funkcjonowanie Jednostki Regionalnej KSOW w województwie pomorskim w 2020 roku
 16. Realizacja działań informacyjno – promocyjnych dotyczących PROW 2014-20 w latach 2020-2021
 17. Funkcjonowanie Jednostki Regionalnej KSOW w województwie pomorskim w 2021 roku
 18. Realizacja projektów Partnerów KSOW w 2021 r. w ramach Planu operacyjnego na lata 2020-2021 w  województwie pomorskim oraz organizacja spotkań dot. konkursu KSOW nr 6/2022
 19. Realizacja projektów własnych w 2021 roku w województwie pomorskim w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 oraz funkcjonowanie Jednostki Regionalnej KSOW w 2022 roku 
 20. Funkcjonowanie Jednostki Regionalnej KSOW w województwie pomorskim w 2022 roku
 21. Realizacja Planu komunikacyjnego w 2022 i 2023 roku w województwie pomorskim
 22. Realizacja projektów Partnerów KSOW w 2022 r. w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023
 23. Realizacja projektów własnych w województwie pomorskim w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023
 24. Funkcjonowanie Jednostki Regionalnej KSOW w województwie pomorskim w 2023 r.