• interpretacja dotycząca biznesplanu - pobierz
  • interpretacja pojęć: interes zbiorowy, beneficjent zbiorowy, innowacyjność- pobierz
  • interpretacja pojęć: osoba wykonująca pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz podstawowa działalność rybacka- pobierz
  • interpretacja dotycząca możliwości przyznania pomocy podmiotowi figurującemu w rejestrze naruszeń zwykłych- pobierz
  • interpretacja dotycząca możliwości ubiegania się o dofinansowanie na tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Priorytetu 4 PO RiM pobierz

Interptetacje dotyczące Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-2020 dostępne są również pod adresem: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/interpretacje/