Dokumenty do pobrania:

LEGISLACJA

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2019 poz.1691) - pobierz

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  (Dz.U.2018 poz.2257) - pobierz 

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2018 poz.595) - pobierz 

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2015 poz.2180) - pobierz

 

 

Dokumenty aktualne  

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY - dokument obowiązujący od 10 kwietnia 2019 r. 

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (3z) - pobierz 
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (3z) - pobierz 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ - formularz wop obowiązujący od 27 października 2018 r. oraz Instrukcja obowiązująca od 06 marca 2020 r. 

 • Formularz wniosku o płatność (3z) – pobierz 
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (3z) - pobierz

UMOWA dokumenty obowiązujące od 03 lutego 2021 r. 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wersja 6z) - pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy "Zestawienie rzeczowo finansowe operacji" (wersja 6z) - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy "Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)"  (wersja 6z) - pobierz
 • Załącznik nr 2a do umowy "Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)" (wersja 6z) - pobierz

 

 

Dokumenty archiwalne

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY - dokument obowiązujący od 27 października 2018 r.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (2z) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (2z) - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ - dokument obowiązujący od 27 października 2018 r.

 • Formularz wniosku o płatność (3z) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (3z) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (3z) instrukcja obowiązująca od 10 kwietnia 2019 r. do 05 marca 2020 r.– pobierz 

UMOWA dokumenty obowiązujące od 11 marca 2020 r. do 02 lutego 2021 r. 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wersja 5z) - pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy "Zestawienie rzeczowo finansowe operacji" (wersja 5z) - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy "Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)"  (wersja 5z) - pobierz
 • Załącznik nr 2a do umowy "Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)" (wersja 5z) - pobierz

UMOWA– dokumenty obowiązujące od 10 kwietnia 2019 r. do 11 marca 2020 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (4z) – pobierz 
 • Załącznik nr 1 do umowy (4z) – pobierz 
 • Załącznik nr 2 do umowy (4z) – pobierz 
 • Załącznik nr 2a do umowy (4z) – pobierz 

UMOWA –  dokumenty obowiązyjące po 27 października 2018 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (3z) – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy (3z) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy (3z) – pobierz
 • Załącznik nr 2a do umowy (3z) – pobierz

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY- dokument obowiązujący do 27 października 2018 r.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ- dokument obowiązujący do 27 października 2018 r.

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

UMOWA – wzór umowy dla operacji z zakresu „Scalanie gruntów" - dla umów zawartych przed dniem 18 stycznia 2017 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy – pobierz

UMOWA – wzór umowy dla operacji z zakresu „Scalanie gruntów" - dla umów zawartych po dniu 18 stycznia 2017 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2a do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy – pobierz