Aktualizacja listy operacji „drogowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

17.10.2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wybranych do realizacji w ramach drugiego naboru wniosków.

Konieczność aktualizacji listy wynika z zakończonej weryfikacji wniosków wybranych do realizacji na podstawie Uchwały Nr 306/36/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku .

 

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 1053/87/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 października 2017 roku - pobierz
  • Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy - pobierz
view szablon artykułu