NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Nabór wniosków na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłoszony!

Nabór wniosków na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłoszony!

Od 1 września 2022 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwałę w tej sprawie Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 28 lipca 2022 r.

Zgodnie z podjęta Uchwałą wnioski będzie można składać od 1 września do 30 października 2022 r.

O pomoc może ubiegać się starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Źródłem finasowania projektów jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Do pobrania:

 • Uchwała Nr 761/373/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2022 roku – pobierz
 • Załącznik do Uchwały Nr 761/373/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r.  – ogłoszenie o naborze – pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy obowiązujący od 10 kwietnia 2019 r. oraz Instrukcja wypełniania obowiązująca od 9 marca 2022 r.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (3z) – pobierz 
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (3z) – pobierz 

Wniosek o płatność:

Formularz wniosku o płatność obowiązujący od 27 października 2018 r. oraz Instrukcja obowiązująca od 09 marca 2022 r. 

 • Formularz wniosku o płatność (3z) – pobierz 
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (3z) – pobierz

Umowa:

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wersja 8z) – pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Załącznik nr 1 do umowy „Zestawienie rzeczowo finansowe operacji” (wersja 8z) –  pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Załącznik nr 2 do umowy „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020); (wersja 8z) –  pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Załącznik nr 2a do umowy „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)” (wersja 8z) –  pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Informacja o przetwarzaniu danych (RODO) – pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf

Wszystkie dokumenty można pobrać także z zakładki Scalanie gruntów – dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk