Aktualizacja listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dn. 17 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wybranych do realizacji w ramach trzeciego naboru wniosków.

Konieczność aktualizacji listy wynika z zakończonej weryfikacji wniosków wybranych do realizacji na podstawie Uchwały Nr 713/170/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 06 sierpnia 2020 r.

 

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr 1198/208/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku (pdf.) - pobierz
  2. Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy (pdf.) - pobierz
view szablon artykułu