Aktualizacja listy operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dn. 07 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wybranych do realizacji w ramach drugiego naboru wniosków.

Konieczność aktualizacji listy wynika z zakończonej weryfikacji wniosków wybranych do realizacji na podstawie Uchwały Nr 138/122/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 roku .

 

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr 578/161/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 07 lipca 2020 roku - pobierz
  2. Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy - pobierz
view szablon artykułu