Rozpoczynamy drugą edycję konkursu na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” !

Od 9 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 20 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z podjęta Uchwałą wnioski będzie można składać od 9 września do 31 października 2019 r. O dofinansowanie ubiegać się mogą m.in. gminy, spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne. Dostępna pula środków w konkursie wynosi niespełna 5,7 mln euro.

To drugi konkurs na realizację projektów z zakresu „Gospodarka wodno – ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". W ramach pierwszego z nich podpisano 23 umowy, dla których łączne dofinansowanie wynosi obecnie 32 378 564,00 zł.

_________________________________________________________________

Do pobrania: 

 

 • Uchwała Nr 845/70/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku - pobierz
 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 845/70/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.  – ogłoszenie o naborze - pobierz
 • Kryteria oceny operacji- opis  - pobierz

 

WNIOSEK  O PRZYZNANIE POMOCY

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa", w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - pobierz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" - pobierz

 

UMOWA – wzór umowy dla operacji typu „ Gospodarka wodno- ściekowa"

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy - pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy- Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością- pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy -Informacja po realizacji operacji- pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy -Informacja o podłączonych przyłączach - pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
 • Zał. nr 5a do umowy - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierz

 

 

 

 

 

view szablon artykułu