Trzeci nabór wniosków na projekty „drogowe” zakończony!

30 kwietnia zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 67 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 72 mln zł. Dostępna kwota środków – według aktualnego kursu euro – wynosi niespełna 25,7 mln zł.

Wnioski podlegać będą teraz ocenie „punktowej" wg kryteriów określonych w Rozporządzeniu wykonawczym dla przedmiotowego poddziałania. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które uzyskają co najmniej  8 punktów.

Był to już trzeci nabór na projekty „drogowe", których realizacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wyniku rozstrzygnięcia wcześniejszych konkursów zawartych zostało 99 umów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą prawie 98 mln zł.

view szablon artykułu