PROW 2007-2013
Tama wodna

Rozstrzygnięto konkurs dla projektów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach PROW na lata 2007-2013

Archiwum UMWP

16 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji z terenu Województwa Pomorskiego dotyczących gospodarki wodno - ściekowej zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Znajduje się na niej 28 projektów zgłoszonych przez uprawnione podmioty

Do pobrania:

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk