NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Spotkanie KSOW

Rusza nabór wniosków dla poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach PROW na lata 2014 – 2020

Archiwum SR KSOW

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

PROW 2007-2013 - logoNa podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 851.) Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków:

14 lipca 2015 r. – 31 lipca 2015 r.

Miejsce składania wniosków:

sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; ul. Augustyńskiego 2; 80-819 Gdańsk; pokój 300 a; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 – 15:45.

Wszelkie szczegółowe informacje m.in. na temat podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie, zasad udzielania dofinansowania, maksymalnych kwot i trybu oceny wniosków określa w szczególności Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.851).

Dokumenty do pobrania:

  1. Rozporządzenie PE Nr 1303/2013
  2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich udziałem środków EFRROW
  3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
  4. Rozporządzenie MRiRW z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wsparcia przygotowawczego
  5. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 621/52/15 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków
  6. Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 621/52/15 z dnia 25 maja 2015 r. – ogłoszenie o naborze
  7. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją
  8. Wniosek o płatność wraz z instrukcją
  9. Umowa o przyznaniu pomocy
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk