NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Stock Photo - droga wśród pól

Rusza konkurs – „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020

Fot. ©Depositphotos/mycola_adams

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z Uchwałą nr 77/110/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 1 marca do 15 kwietnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; ul. Augustyńskiego 2; 80-819 Gdańsk; pokój 300 a; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 – 15:45

_____________________________________

Do pobrania:

 • Uchwała Nr 77/110/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku – pobierz
 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 77/110 /16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.  – ogłoszenie o naborze – pobierz

WNIOSEK  O PRZYZNANIE POMOCY

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – pobierz

UMOWA – wzór umowy dla operacji z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk