NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Stock Photo - Euro

Rusza konkurs na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach PROW 2014-2020

Fot. ©Depositphotos/pixpack

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego PROW 2014-2020.

Termin składania wniosków: 31 marca 2016 r. – 21 maja 2016 r.

Miejsce składania wniosków:

sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pokój 300 a, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 – 15:30.

_____________________________________

Do pobrania:

 • Uchwała Nr 207/122/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 marca 2016 r. – pobierz
 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 207/122/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 marca 2016 r.  – ogłoszenie o naborze – pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

Wniosek o płatność

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

Umowa – wzór umowy dla operacji z zakresu „Scalanie gruntów”

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk