NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Segregatory - Stock Photo

Ankieta monitorująca – wsparcie przygotowawcze

Fot.©Depositphotos/Zerbor

Przypominany o konieczności składania ankiet monitorujących w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" PROW 2014-2020 wraz z wymaganymi dokumentami, których wykaz zawiera formularz w/w ankiety w terminie 5 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o wybór LSR.

_____________________________________

Do pobrania:

  • Formularz ankiety monitorującej  – pobierz
  • Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej – pobierz

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk