NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Stock Photo - droga wśród pól

Nabór wniosków dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zakończony

Fot.©Depositphotos/mycola_adams

15 kwietnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 187 wniosków, złożonych przez  13 powiatów oraz 92 gminy z terenu województwa pomorskiego, na łączną kwotę dofinansowania sięgającą niemal 205 mln zł.

Złożone wnioski poddane zostaną teraz ocenie formalnej i merytorycznej. Dofinansowanie otrzymają projekty, które przejdą pozytywnie ocenę, uzyskają co najmniej  9 punktów wg kryteriów wynikających z rozporządzenia wykonawczego dla przedmiotowego poddziałania, oraz dla których środki finansowe na realizację są wystarczające w ramach dostępnego limitu, o czym decydować będzie kolejność  na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego liście projektów.

W terminie czterech miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wszyscy Wnioskodawcy zostaną indywidualnie poinformowani o wyniku oceny złożonych przez nich wniosków.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk