NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Stock Photo - Euro

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów z zakresu „dróg lokalnych”

8 września 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" dla naboru trwającego w okresie od 1 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r., w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach ogłoszonego konkursu do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego WP wpłynęło 186 wniosków. Dwóch wnioskodawców zrezygnowało z realizacji operacji, dziewięciu odmówiono przyznania pomocy zgodnie z przepisami określającymi zasady naboru wniosków.

Umowy na operacje z zakresu „dróg lokalnych”, które uzyskały co najmniej 9 punktów, zawierane będą w kolejności wynikającej z pozycji na zatwierdzonej liście operacji  do wyczerpania środków dostępnych dla województwa pomorskiego na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020 i wynoszącego 21 mln euro. Na dzień  zatwierdzenia listy, limit pozwala na objęcie dofinansowaniem 76 projektów.

______________________________________

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 924/169/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 września 2016 roku – pobierz
  • Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk