NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Stock Photo - Euro

Rusza konkurs na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach PROW 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z Uchwałą nr 1265/194/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 2 stycznia do 24 lutego 2017 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; ul. Augustyńskiego 2; 80-819 Gdańsk; pokój 300 a; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:30.

_____________________________________

Do pobrania:

 • Uchwała Nr 1265/194/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku – pobierz
 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1265/194/16 Zarządu Województwa Pomorskiego  z dnia 6 grudnia 2016 r.  – ogłoszenie o naborze – pobierz

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – pobierz

UMOWA

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna, doc) – pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy – Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 – pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy – Informacja po realizacji operacji– pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy –Informacja o podłączonych przyłączach – pobierz
 • Zał. nr 6 do umowy – Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 – pobierz
 • Zał. nr 7 do umowy – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych – pobierz
 • Zał. nr 7a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk