NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Stock Photo - Euro

Rusza kolejny konkurs na operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Konkurs na operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″

Termin składania wniosków:
19 kwietnia 2017 r. – 31 maja 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pokój 300 a, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 – 15:30.
_____________________________________

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 362/222/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2017 r. – pobierz
  • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 362/222/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2017 r. – ogłoszenie o naborze –  pobierz

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY, WNIOSEK O PŁATNOŚĆ, UMOWA  link do pobrania dokumentów:  http://dprow.pomorskie.eu/inwestycje-w-targowiska

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk