NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

04.01.2018
Krzysztof Rojek
Krzysztof
Rojek
AUTOR
Krzysztof Rojek
Krzysztof
Rojek
04.01.2018

28 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od dnia 19 kwietnia 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W  wymaganym terminie od dnia 19 kwietnia 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r. wpłynęło 15 wniosków o przyznanie pomocy do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, zatwierdza się listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy. Zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia, pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 27 punktów. W związku z powyższym wnioski spełniające zasady, warunki i tryb przyznawania pomocy określone w Rozporządzeniu znajdują się na pozycjach od 1 do 14 zatwierdzonej listy operacji.

Limit środków dla województwa pomorskiego, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020, (j.t. Dz.U. z 2015, poz. 1755, z późn. zm.) wynosi 2 523 330 EUR. We wskazanym limicie znalazły się wnioski do 14 miejsca na zatwierdzonej liście operacji.

______________________________________

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 1411/294/2017 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.  roku – pobierz
  • Lista operacji pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk