NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

28 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru trwającego od dnia 19 kwietnia 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W  wymaganym terminie od dnia 19 kwietnia 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r. wpłynęło 15 wniosków o przyznanie pomocy do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, zatwierdza się listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy. Zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia, pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 27 punktów. W związku z powyższym wnioski spełniające zasady, warunki i tryb przyznawania pomocy określone w Rozporządzeniu znajdują się na pozycjach od 1 do 14 zatwierdzonej listy operacji.

Limit środków dla województwa pomorskiego, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020, (j.t. Dz.U. z 2015, poz. 1755, z późn. zm.) wynosi 2 523 330 EUR. We wskazanym limicie znalazły się wnioski do 14 miejsca na zatwierdzonej liście operacji.

______________________________________

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 1411/294/2017 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.  roku – pobierz
  • Lista operacji pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk