KSOW
Stock Photo - Pracownicy w biurze

Spotkanie informacyjne dla Partnerów KSOW

09.01.2018
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
AUTOR
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
09.01.2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. konkursu nr 2/2018 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

Spotkanie dla Partnerów KSOW oraz podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach KSOW odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, Gdańsk).

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. :

  • zasady wyboru operacji w ramach KSOW na lata 2014-2020,
  • działania informacyjne i reklamowe realizowane w ramach KSOW na lata 2014-2020,
  • kwalifikowalność kosztów w ramach Pomocy technicznej PROW 2014-2020.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 11 stycznia 2018 roku na adres e-mail: ksow@pomorskie.eu lub fax:  58/ 32 68 673 lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (pok. 300A, III piętro, ul. Augustyńskiego 2,  Gdańsk).

formularz zgłoszeniowy

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk