NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów PROW

Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów PROW

Uprzejmie informujmy, iż na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Link do strony, gdzie znajduje się powyższy poradnik dla planujących  uzyskanie wparcia lub korzystających już z pomocy finansowej w ramach działań PROW 2014 -2020 w których obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców o możliwości skorzystania z wiedzy zawartej w ww. Poradniku.

https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-prow-2014-2020.html

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk