NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Rozpoczynamy drugą edycję konkursu na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” !

Rozpoczynamy drugą edycję konkursu na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” !

Od 9 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 20 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z podjęta Uchwałą wnioski będzie można składać od 9 września do 31 października 2019 r. O dofinansowanie ubiegać się mogą m.in. gminy, spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne. Dostępna pula środków w konkursie wynosi niespełna 5,7 mln euro.

To drugi konkurs na realizację projektów z zakresu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″. W ramach pierwszego z nich podpisano 23 umowy, dla których łączne dofinansowanie wynosi obecnie 32 378 564,00 zł.

_________________________________________________________________

Do pobrania: 

 • Uchwała Nr 845/70/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 roku – pobierz
 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 845/70/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.  – ogłoszenie o naborze – pobierz
 • Kryteria oceny operacji- opis  – pobierz

WNIOSEK  O PRZYZNANIE POMOCY

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – pobierz

UMOWA – wzór umowy dla operacji typu „ Gospodarka wodno- ściekowa”

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna, doc) – pobierz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja pdf.) – pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy – Informacja o podłączonych przyłączach – pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
 • Zał. nr 5a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk